2016-2017 оқу жылының Академиялық кестесі

2016/2017 оқу жылының оқу процессінің графигі

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ бакалавриатының 2016 – 2017 оқу жылына арналған барлық курстар мен мамандықтардың академиялық күнтізбесі

2016-2017 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ КҮЗГІ СЕМЕСТРІ
Барлық мамандықтар бойынша 1 оқу жылының білім алушылары үшін тілдер бойынша диагностикалық тестілеу 22 тамызға дейін
1 оқу жылының білім алушылары үшін пәнге тіркеу 22 тамызға дейін
2016-2017 оқу жылының күзгі семестріне оқу кестесін қалыптастыру 1 – 21 тамыз
Күзгі семестрдің пән бойынша теориялық курстарының басталуы 22 тамыз
Білім алушылардың жеке оқу жоспарына түзету 22 тамыз –27 қыркүйек
Қазақстан Республикасының Конституция күні 30 тамыз
Диплом алдындағы практика (ҒОК ұсынуымен) 12 қыркүйек - 8 қазан
Құрбан айт (демалыс) 12 қыркүйек
1-ші Аралық бақылау (семестрдің 8-ші аптасы) 10 – 15 қазан
Мамандық бойынша Мемлекеттік емтихан (ҒОК ұсынуымен) 17-22 қазан
1 – ші Аралық бақылау қорытындысын қою мерзімі 21 қазанға дейін
Дипломдық жобаны қорғау (ҒОК ұсынуымен) 31 қазан – 5 қараша
Білім алушылардың бітіру оқу жылының ОЖІБ қараша
2-ші Аралық бақылау (семестрдің 15-ші аптасы) 28 қараша - 3 желтоқсан
2 –ші Аралық бақылау қорытындысын қою мерзімі 9 желтоқсанға дейін
Қазақстан Республикасының тұнғыш Президент куні 1 желтоқсан
Күзгі семестрдің пән бойынша теориялық курстарының аяқталуы 3 желтоқсан
Күзгі семестрдің емтихан сессиясы (3 апта) 5 – 24 желтоқсан
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні 16-17 желтоқсан
2016 – 2017 оқу жылының күзгі емтихан нәтежиесінің аппеляция аралығының қорытындысы Беру : 7-24 желтоқсан
Нәтежиесі: 7-24 желтоқсан
2016-2017 оқу жылының күзгі семестріне оқу кестесін қалыптастыру 5-31 желтоқсан
Қысқы демалыс (15 күн) 26 желтоқсан 2016 ж. – 8 қаңтар 2017ж.
Қайта тапсыру 9 – 21 қаңтар
2016-2017 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ КӨКТЕМГІ СЕМЕСТІРІ
Көктемгі семестрдің пән бойынша теориялық курсының басталуы 9 қаңтар
Қайта тапсыру 9 – 21 қаңтар
Білім алушылардың жеке оқу жоспарына түзету енгізу 9 – 14 қаңтар
Мамандық бойынша Мемлекеттік емтихандар: 4-ші оқу жылы 9 қаңтардан бастап (оқу үрдісінің кестесіне сәйкес)
Диплом алдындағы практика: бітіруші курс студенттеріне (13 апта);
5В070600, 5В090100кол, 5В042000кол. Және 5В042100кол. Мамандықтарына (5 апта)
9 қаңтар – 8 сәуір
9 қаңтар – 11 ақпан
XXVIII қыстық Дүниежүзілік Универсиада 28 қаңтар – 8 ақпан
2017-2018 оқу жылының көктемгі және күздік семестір бойынша пәндерге тіркелу 30 қаңтар – 1 сәуір
Диплом жобасына дайындық және қорғау: 4-ші оқу жылы (8 апта) 15 ақпаннан (оқу үрдісінің кестесіне сәйкес)
1-ші Аралық бақылау (семестрдің 8-ші аптасы) 27 ақпан – 4 сәуір
Халықаралық әйелдер күні 8 науырыз
1-ші Аралық бақылаудың нәтижесін қою уақыты 10 науырыз
Наурыз мейрамы 21 – 23 мамыр
5В070600, 5В090100кол, 5В042000кол. И 5В042100кол. Мамандықтары бойынша диплом алдындағы практиканың есебін тапсыру 8 сәуір – 11 ақпан
Қ.И.Сәтбаевтың туған куні 12 сәуір
«Бос орындар жәрменкесі» 15 сәуір
2-ші Аралық бақылау (семестрдің 15-ші аптасы) 17 – 22 сәуір
2-ші Аралық бақылаудың нәтижесін қою уақыты 28 сәуірге дейін
Көктемгі семестрдің теориялық курсының аяқталуы 22 сәуір
Көктемгі семестрдің емтихан сессиясы 24 сәуір - 13 мамыр
Қазақстан халықының бірлік күні 1 мамыр
Отан қорғаушы күні 7 мамыр
Жеңіс күні 9 мамыр
Қайта тапсыру 15-27 мамыр
Оқу-танысу, өндірістік практика с 15 мамыр (ұзақтығы оқу үрдісінің кестесіне сәйкес)
Көктемгі семестр емтихан нәтижесінің апелляция аралығы Аппеляцияга беру: 26 сәуір-13 мамыр
(емтихан өткен күні) Нәтижесі: 26 сәуір-13 мамыр
Жазғы оқу семестрі бойынша пәндерге тіркелу (3апта) 1 – 20 мамыр
Жазгы семестр:
1 модуль (8 кредиттен аспау кажет) (6 апта)
2 модуль (8 кредиттен аспау қажет) (6 апта)
22 мамыр - 1 маусым
3 маусым - 12 тамыз
Астана күні 6 маусым
Жазғы демалыс:
• 1-ші оқу жылы 13 апта
• 2-ші оқу жылы 8-14 апта аралығында
• 3 год обучения 5-8 апта аралығында
Диплом алдындағы практикадан басқа практиканың барлық түрінен есебі 2017-2018 оқу жылының басталуынан 4 апта өткен соң
Сіз 19515330 енушісіз.
Powered by Drupal
Copyright © KazNRTU, 2007-2016